آخرین رویدادها

درخواست کویت از سازمان ملل درباره سلاح های کشتار جمعی

کویت دیروز تلاش سازمان ملل متحد را برای تخلیه منطقه خاورمیانه از هرگونه تسلیحات اتمی و کشتار جمعی خواستار شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی البشیر، عبدالله سعد العجمی نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد در کمیته خلع سلاح و امنیت جهانی ابراز امیدواری کرد جهانی هر چه امن تر و سالم بوجود آید.

کویت تاکید کرد سازمان ملل متحد باید اسرائیل را به پیوستن به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای و تحت کنترل قرار گرفتن همه تاسیسات هسته ای اش ملزم کند.

وی همچنین افزود سازمان ملل باید اسرائیل را به رعایت قطعنامه های این سازمان ملزم و منطقه خاورمیانه را از وجود تسلیحات کشتار جمعی که جز اسرائیل در اختیار ندارد خالی کند.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

درخواست کویت از سازمان ملل درباره سلاح های کشتار جمعی

کویت دیروز تلاش سازمان ملل متحد را برای تخلیه منطقه خاورمیانه از هرگونه تسلیحات اتمی و کشتار جمعی خواستار شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی البشیر، عبدالله سعد العجمی نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد در کمیته خلع سلاح و امنیت جهانی ابراز امیدواری کرد جهانی هر چه امن تر و سالم بوجود آید.

کویت تاکید کرد سازمان ملل متحد باید اسرائیل را به پیوستن به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای و تحت کنترل قرار گرفتن همه تاسیسات هسته ای اش ملزم کند.

وی همچنین افزود سازمان ملل باید اسرائیل را به رعایت قطعنامه های این سازمان ملزم و منطقه خاورمیانه را از وجود تسلیحات کشتار جمعی که جز اسرائیل در اختیار ندارد خالی کند.