آخرین رویدادها

حضور انجمن بین المللی دیدبان عدالت در نشست جهانی صلح بین ادیان کره جنوبی

اولین نشست جهانی صلح بین ادیان با حضور354 سازمان مردم نهاد از 114 کشور جهان در کره جنوبی برگزار شد که انجمن بین المللی دیدبان عدالت تنهانماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور پیدا کرد.

نشست جهانی صلح میان ادیان 2014 (World Alliance of Religions Peace Summit) در شهر سئول کره جنوبی از 17 تا 19 سپتامبر برگزار شد. این نشست با موضوع صلح از نگاه ادیان و مذاهب برگزار شد که به گزاره هایی پیرامون صلح پرداخت.

354 سازمان و موسسه مردم نهاد از 114 کشور جهان در نشست جهانی صلح میان ادیان 2014 کره جنوبی شرکت داشتند که انجمن بین المللی دیدبان عدالت نماینده جمهوری اسلامی ایران در این برنامه بود که در قالب یک هیآت دونفره متشکل از مدیرعامل و کارشناس امور بین الملل انجمن، حضور داشتند.

نشست جهانی صلح میان ادیان میزبان بسیاری از چهره های شاخص مذهبی از سرتاسر جهان بود که البته تعدادی از ایشان در افتتاحیه برنامه که در ورزشگاه المپیک شهر سئول برگزار شد به سخنرانی پیرامون صلح و نقش دین و معنویت در تحقق و استمرار آن پرداختند.

آقای مان هی لی رئیس HWPL که برگزار کننده این برنامه بود در افتتاحیه این نشست جملات خود را با این عبارت خاتمه داد که: « صلح بدون خدا هرگز محقق نخواهد شد.»

این نشست پس از افتتاحیه دو روز دیگر نیز ادامه داشت که در روز دوم نشست های تخصصی متفاوتی پیرامون نقش ادیان در صلح و عملکرد دولت ها در تحقق صلح برگزار شد.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

حضور انجمن بین المللی دیدبان عدالت در نشست جهانی صلح بین ادیان کره جنوبی

اولین نشست جهانی صلح بین ادیان با حضور354 سازمان مردم نهاد از 114 کشور جهان در کره جنوبی برگزار شد که انجمن بین المللی دیدبان عدالت تنهانماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور پیدا کرد.

نشست جهانی صلح میان ادیان 2014 (World Alliance of Religions Peace Summit) در شهر سئول کره جنوبی از 17 تا 19 سپتامبر برگزار شد. این نشست با موضوع صلح از نگاه ادیان و مذاهب برگزار شد که به گزاره هایی پیرامون صلح پرداخت.

354 سازمان و موسسه مردم نهاد از 114 کشور جهان در نشست جهانی صلح میان ادیان 2014 کره جنوبی شرکت داشتند که انجمن بین المللی دیدبان عدالت نماینده جمهوری اسلامی ایران در این برنامه بود که در قالب یک هیآت دونفره متشکل از مدیرعامل و کارشناس امور بین الملل انجمن، حضور داشتند.

نشست جهانی صلح میان ادیان میزبان بسیاری از چهره های شاخص مذهبی از سرتاسر جهان بود که البته تعدادی از ایشان در افتتاحیه برنامه که در ورزشگاه المپیک شهر سئول برگزار شد به سخنرانی پیرامون صلح و نقش دین و معنویت در تحقق و استمرار آن پرداختند.

آقای مان هی لی رئیس HWPL که برگزار کننده این برنامه بود در افتتاحیه این نشست جملات خود را با این عبارت خاتمه داد که: « صلح بدون خدا هرگز محقق نخواهد شد.»

این نشست پس از افتتاحیه دو روز دیگر نیز ادامه داشت که در روز دوم نشست های تخصصی متفاوتی پیرامون نقش ادیان در صلح و عملکرد دولت ها در تحقق صلح برگزار شد.