آخرین رویدادها

عفو بین‌الملل:‌ پلیس آمریکا حقوق بشر را نقض کرده است

پلیس آمریکا در مقابله با تظاهرات خیابانی مردم فرگوسن، حقوق ‌بشر را نقض کرده است

حقوق بشر  > جهان  - سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد پلیس آمریکا در مقابله با تظاهرات خیابانی مردم فرگوسن، حقوق ‌بشر را نقض کرده است.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که پلیس آمریکا در مقابله با تظاهرات خیابانی مردم فرگوسن، حقوق‌بشر را نقض کرده است.

چند ماه پیش، قتل یک جوان 18 ساله رنگین‌پوست به نام «مایکل براون» در شهر «فرگوسن» ایالت «میسوری»، این شهر را به صحنه اعتراضات خیابانی و رویارویی خشن مردم و پلیس بدل کرد.

مرم معتقد بودند که پلیس با شلیک به جوانی بی‌دفاع و غیرمسلح، عدالت را زیرپای گذاشته است.

رنگین‌پوست بودن «مایکل براون»  و سابقه نامطلوب پلیس «میسوری» در برخورد نژادپرستانه با این قشر از شهروندان آمریکایی، باعث برانگیختگی بیشتر حساسیت و عصبانیت سیاه‌پوستان آمریکایی شد.

عفو بین‌الملل همچنین تحقیق در خصوص عملکرد اعضای پلیس شهر فرگوسن از سوی مقامات فدرال و بررسی موارد نقض حقوق بشر به هنگام تلاش برای آرام کردن تظاهرات خیابانی را خواستار شده است.

به گفته این گروه، پلی آمریکا با استفاده از گلوله پلاستیکی، گاز اشک‌آور و ادوات سنگین نظامی، استانداردهای بین‌المللی را در برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز زیر پاگذاشته است.

عفو بین‌الملل همچنین گفته که یک هیئت تحقیقاتی را در فاصله زمانی 14 تا 22 آگوست به این شهر فرستاده تا تا شرایط را مورد ارزیابی قرار دهند.

در گزارش این گروه همچنین آمده است که پلیس فرگوسن با قتل کسی که تهدید قریب‌الوقوعی برای صدمه رساندن به اعضای پلیس نبوده است، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.

در انتهای این گزارش، این سازمان حقوق‌بشری از قانون‌گذاران ایالتی خواسته که قوانین ایالتی را با قوانین بین‌المللی هم‌راستا کنند و توسل به نیروی کشنده را به عنوان آخرین مستمسک پلیس در قوانین بگنجد.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

عفو بین‌الملل:‌ پلیس آمریکا حقوق بشر را نقض کرده است

پلیس آمریکا در مقابله با تظاهرات خیابانی مردم فرگوسن، حقوق ‌بشر را نقض کرده است

حقوق بشر  > جهان  - سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد پلیس آمریکا در مقابله با تظاهرات خیابانی مردم فرگوسن، حقوق ‌بشر را نقض کرده است.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که پلیس آمریکا در مقابله با تظاهرات خیابانی مردم فرگوسن، حقوق‌بشر را نقض کرده است.

چند ماه پیش، قتل یک جوان 18 ساله رنگین‌پوست به نام «مایکل براون» در شهر «فرگوسن» ایالت «میسوری»، این شهر را به صحنه اعتراضات خیابانی و رویارویی خشن مردم و پلیس بدل کرد.

مرم معتقد بودند که پلیس با شلیک به جوانی بی‌دفاع و غیرمسلح، عدالت را زیرپای گذاشته است.

رنگین‌پوست بودن «مایکل براون»  و سابقه نامطلوب پلیس «میسوری» در برخورد نژادپرستانه با این قشر از شهروندان آمریکایی، باعث برانگیختگی بیشتر حساسیت و عصبانیت سیاه‌پوستان آمریکایی شد.

عفو بین‌الملل همچنین تحقیق در خصوص عملکرد اعضای پلیس شهر فرگوسن از سوی مقامات فدرال و بررسی موارد نقض حقوق بشر به هنگام تلاش برای آرام کردن تظاهرات خیابانی را خواستار شده است.

به گفته این گروه، پلی آمریکا با استفاده از گلوله پلاستیکی، گاز اشک‌آور و ادوات سنگین نظامی، استانداردهای بین‌المللی را در برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز زیر پاگذاشته است.

عفو بین‌الملل همچنین گفته که یک هیئت تحقیقاتی را در فاصله زمانی 14 تا 22 آگوست به این شهر فرستاده تا تا شرایط را مورد ارزیابی قرار دهند.

در گزارش این گروه همچنین آمده است که پلیس فرگوسن با قتل کسی که تهدید قریب‌الوقوعی برای صدمه رساندن به اعضای پلیس نبوده است، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.

در انتهای این گزارش، این سازمان حقوق‌بشری از قانون‌گذاران ایالتی خواسته که قوانین ایالتی را با قوانین بین‌المللی هم‌راستا کنند و توسل به نیروی کشنده را به عنوان آخرین مستمسک پلیس در قوانین بگنجد.