آخرین رویدادها

خشونت عليه زنان در انگليس

«تبعيض جنسي در انگليس از ديگر جاها بدتر است. سياست دولت انگليس در اين زمينه تاثيرگذار است و باعث شده تا خشونت عليه زنان افزايش يابد»

«تبعيض جنسي در انگليس از ديگر جاها بدتر است. سياست دولت انگليس در اين زمينه تاثيرگذار است و باعث شده تا خشونت عليه زنان افزايش يابد»

وي تاكيد كرد كه «سياست و رفتار دولت انگليس در اين زمينه تاثيرگذار است و باعث شده تا خشونت عليه زنان افزايش يابد».

همزمان دولت انگليس اعلام كرده است كه قصد دارد با ارائه برنامه هاي مدون از خشونت عليه زنان در كشور جلوگيري كند و حتي 40 ميليون پوند براي آن اختصاص داده است.

خانم مانجو هنوز گزارش كامل خود را در اختيار شوراي حقوق بشر سازمان ملل قرار نداده اما يافته هاي اوليه خود را اعلام كرده است.

اين استاد پاره وقت «حقوق عمومي» در دانشگاه «كيپ تاون» تاكيد كرده است كه زورگويي و آزار و اذيت جنسي در مدارس انگليس كاملا «روتين» است.

مانجو با انتقاد از رسانه هاي انگليسي حتي تلويزيون اين كشور درباره چگونگي انتشار و بازنمايي چهره زنان و دختران و تاثير آن بر  تبعيض و تحريك جنسي و فرهنگ خشونت در اين كشور گفت: اين رسانه ها در قبال رفتارهاي خشونت آميز عليه زنان مسئول هستند.

به گفته وي برخي از سايت ها و كانال هاي تلويزيوني انگليس با استفاده از نوع نمايش منفي و سكسي شده زنان به بازارسازي جنسي اقدام مي كنند.

اين كارشناس شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اين اعتقاد است كه «انگليس يك باشگاه پسرانه فرهنگ جنسي است» كه برداشت جنسي از زنان و دختران ترويج مي دهد.

مانجو با تاكيد بر اينكه اين مسئله باعث شده تا اميد براي كاهش خشونت ها عليه زنان كم باشد، گفت: بيكاري و فقر در اين زمينه تاثير قابل توجه اي دارد.

وي افزود: تمايل داشتم به مكان هاي ديگري همچون مركز مهاجرت يارلز وود (Yarl's Wood Immigration Centre) كه صدها زن در آن با نقض حقوق بشري مواجه هستند،‌ بروم اما از اين كار جلوگيري شد و نتوانستم اطلاعات لازم درباره آنها به دست بياورم. اين مركز هيچگاه حقي براي ماموريت حقوق بشري سازمان ملل قائل نبوده است.

مانجو به خبرنگاران گفت: حتي به دنبال آن بودم كه به زندان ها بروم و در اين مورد تحقيق كنم كه البته با مانع مواجه شدم.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

خشونت عليه زنان در انگليس

«تبعيض جنسي در انگليس از ديگر جاها بدتر است. سياست دولت انگليس در اين زمينه تاثيرگذار است و باعث شده تا خشونت عليه زنان افزايش يابد»

«تبعيض جنسي در انگليس از ديگر جاها بدتر است. سياست دولت انگليس در اين زمينه تاثيرگذار است و باعث شده تا خشونت عليه زنان افزايش يابد»

وي تاكيد كرد كه «سياست و رفتار دولت انگليس در اين زمينه تاثيرگذار است و باعث شده تا خشونت عليه زنان افزايش يابد».

همزمان دولت انگليس اعلام كرده است كه قصد دارد با ارائه برنامه هاي مدون از خشونت عليه زنان در كشور جلوگيري كند و حتي 40 ميليون پوند براي آن اختصاص داده است.

خانم مانجو هنوز گزارش كامل خود را در اختيار شوراي حقوق بشر سازمان ملل قرار نداده اما يافته هاي اوليه خود را اعلام كرده است.

اين استاد پاره وقت «حقوق عمومي» در دانشگاه «كيپ تاون» تاكيد كرده است كه زورگويي و آزار و اذيت جنسي در مدارس انگليس كاملا «روتين» است.

مانجو با انتقاد از رسانه هاي انگليسي حتي تلويزيون اين كشور درباره چگونگي انتشار و بازنمايي چهره زنان و دختران و تاثير آن بر  تبعيض و تحريك جنسي و فرهنگ خشونت در اين كشور گفت: اين رسانه ها در قبال رفتارهاي خشونت آميز عليه زنان مسئول هستند.

به گفته وي برخي از سايت ها و كانال هاي تلويزيوني انگليس با استفاده از نوع نمايش منفي و سكسي شده زنان به بازارسازي جنسي اقدام مي كنند.

اين كارشناس شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اين اعتقاد است كه «انگليس يك باشگاه پسرانه فرهنگ جنسي است» كه برداشت جنسي از زنان و دختران ترويج مي دهد.

مانجو با تاكيد بر اينكه اين مسئله باعث شده تا اميد براي كاهش خشونت ها عليه زنان كم باشد، گفت: بيكاري و فقر در اين زمينه تاثير قابل توجه اي دارد.

وي افزود: تمايل داشتم به مكان هاي ديگري همچون مركز مهاجرت يارلز وود (Yarl's Wood Immigration Centre) كه صدها زن در آن با نقض حقوق بشري مواجه هستند،‌ بروم اما از اين كار جلوگيري شد و نتوانستم اطلاعات لازم درباره آنها به دست بياورم. اين مركز هيچگاه حقي براي ماموريت حقوق بشري سازمان ملل قائل نبوده است.

مانجو به خبرنگاران گفت: حتي به دنبال آن بودم كه به زندان ها بروم و در اين مورد تحقيق كنم كه البته با مانع مواجه شدم.