آخرین رویدادها

نگرانی سازمان ملل از توسعه جنایات در سودان جنوبی

سازمان ملل متحد نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در کشور سودان جنوبی هشدار داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که گزارش هایی در مورد عملکرد گروه های درگیر در جنگ سودان جنوبی رسیده است که حاکی از جنایت علیه بشریت است و نیز شاهدان عینی از کشتارهای گسترده قومی در این کشور خبر داده اند .

آقای« بان» از شورای امنیت خواسته است که تعداد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در این کشور را به میزان دو برابر افزایش دهد . حدود دو هفته است که نیروهای وفادار به معاون سابق رئیس جمهور سودان جنوبی با ارتش این کشور که به رئیس جمهور کنونی این کشور وفادارند ، در حال جنگ هستند.

همه پایگاه های سازمان ملل در جوبا – پایتخت – و دیگر نقاط این کشور مملو از آوارگان و پناهجویان است . بسیاری از آنان از کشتارها و تجاوزهای دسته جمعی نیروهای دولتی به این پایگاه ها پناه برده اند . 

با اینکه گفته می شود تعداد 500 نفر در این درگیری ها کشته شده اند اما نیروهای امدادرسان می گویند که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از این تعداد است . صدها هزار نفر نیز به نقاط مختلف این کشور گریخته اند که این موضوع زنگ های فاجعه انسانی را نواخته است .

منبع: کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

نگرانی سازمان ملل از توسعه جنایات در سودان جنوبی

سازمان ملل متحد نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در کشور سودان جنوبی هشدار داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که گزارش هایی در مورد عملکرد گروه های درگیر در جنگ سودان جنوبی رسیده است که حاکی از جنایت علیه بشریت است و نیز شاهدان عینی از کشتارهای گسترده قومی در این کشور خبر داده اند .

آقای« بان» از شورای امنیت خواسته است که تعداد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در این کشور را به میزان دو برابر افزایش دهد . حدود دو هفته است که نیروهای وفادار به معاون سابق رئیس جمهور سودان جنوبی با ارتش این کشور که به رئیس جمهور کنونی این کشور وفادارند ، در حال جنگ هستند.

همه پایگاه های سازمان ملل در جوبا – پایتخت – و دیگر نقاط این کشور مملو از آوارگان و پناهجویان است . بسیاری از آنان از کشتارها و تجاوزهای دسته جمعی نیروهای دولتی به این پایگاه ها پناه برده اند . 

با اینکه گفته می شود تعداد 500 نفر در این درگیری ها کشته شده اند اما نیروهای امدادرسان می گویند که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از این تعداد است . صدها هزار نفر نیز به نقاط مختلف این کشور گریخته اند که این موضوع زنگ های فاجعه انسانی را نواخته است .

منبع: کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران