آخرین رویدادها

تاکید کمیسیون حقوق بشر آمریکا درباره ساز کارو جاسوسی این کشور

فلیپ گونزالسˈ رئیس ˈکمیسیون آمریکایی حقوق بشرˈ، عملکرد و ارزیابی های آژانس امنیت ملی آمریکا را در زمینه شنود مکالمات تلفنی، نامناسب خواند و تاکید کرد، آمریکا باید سازوکار جمع آوری اطلاعات خود را اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گونزالس، رئیس این کمیسیون که بخشی از سازمان کشورهای آمریکایی و سیستم سازمان ملل است، خاطر نشان کرد، گستره شنود و استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا به صراحت نشان داد که عملکرد کنترل و ارزیابی آن، مناسب و درست نیست.

وی از آمریکا خواست که سازوکار جمع آوری اطلاعات خود را که موجب خشم و نگرانی متحدان واشنگتن شده است، اصلاح کند.

آمریکا که با واکنش خشمگینانه سران کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به خاطر شنود مکالماتشان از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا مواجه شد، روز دوشنبه از ضرورت ارزیابی بهتر و بیشتر مخاطرات و مزایای جاسوسی هایش سخن گفت و افزود، داشتن مهارت های فنی برای ماموریت های ویژه جاسوسی به معنی انجام این اقدامات نیست.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

تاکید کمیسیون حقوق بشر آمریکا درباره ساز کارو جاسوسی این کشور

فلیپ گونزالسˈ رئیس ˈکمیسیون آمریکایی حقوق بشرˈ، عملکرد و ارزیابی های آژانس امنیت ملی آمریکا را در زمینه شنود مکالمات تلفنی، نامناسب خواند و تاکید کرد، آمریکا باید سازوکار جمع آوری اطلاعات خود را اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گونزالس، رئیس این کمیسیون که بخشی از سازمان کشورهای آمریکایی و سیستم سازمان ملل است، خاطر نشان کرد، گستره شنود و استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا به صراحت نشان داد که عملکرد کنترل و ارزیابی آن، مناسب و درست نیست.

وی از آمریکا خواست که سازوکار جمع آوری اطلاعات خود را که موجب خشم و نگرانی متحدان واشنگتن شده است، اصلاح کند.

آمریکا که با واکنش خشمگینانه سران کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به خاطر شنود مکالماتشان از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا مواجه شد، روز دوشنبه از ضرورت ارزیابی بهتر و بیشتر مخاطرات و مزایای جاسوسی هایش سخن گفت و افزود، داشتن مهارت های فنی برای ماموریت های ویژه جاسوسی به معنی انجام این اقدامات نیست.