آخرین رویدادها

بازدید نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت بهمراه دکتر نادری عضو شورای مشاورین علمی انجمن ضمن حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت که از تاریخ 9 – 13 اکتبر 2013 در محل دائمی نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید از غرفه های مؤسسات انتشاراتی فعال در حوزه حقوق بشر، عدالت، حقوق، علوم اجتماعی و حوزه مطالعات بین المللی بازدید کردند.

در این بازدید ضمن آشنایی با ظرفیتهای موجود در زمینه تولید محتوای مشترک، توزیع و بازاریابی، تولید محصولات کمک درسی و ضمن خدمت برای دانشجویان، کارکنان دولتها، نحوه خرید حق بازنشر، ضرورت تولید ادبیات جدید در حوزه تبعیض و عدالت، امکان تشکیل یک هویت جدید با مشارکت انجمن و برخی از ناشرین فعال در حوزه های حقوقی، اجتماعی و بین المللی، رویکردهای نوین در تبلیغ، معرفی و ترویج محصولات فرهنگی، نحوه واگذاری حق ترجمه آثار و تولیدات انجمن، برگزاری کارگاههای نقد و بررسی و همچنین  معرفی کتب تولید شده بصورت مشترک و بهره گیری از ظرفیت سازمانهای غیردولتی و اتحادیه های صنفی و توزیعی جهت گسترش ضریب نفوذ کتب تولید شده در جامعه هدف و حوزه مخاطبی تعریف شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

در ادامه حسین سیروس مدیرعامل انجمن ضمن بازدید از غرفه مؤسسه انتشارات SAGE با خانم "آماندا فاکس" معاون بازرگانی مؤسسه مذکور نیز دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ضمن معرفی اهداف، ظرفیتها و برنامه های جاری انجمن در حوزه های مطالعاتی، تولیدی، آموزشی و بین المللی نحوه تعامل بیشتر و اجرای پروژه های مشترک تولیدی و همچنین فرآیند بهره گیری از شبکه توزیع و نمایندگی های SAGE در لس آنجلس، لندن، دهلی نو و سنگاپور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

 

 

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

بازدید نمایندگان انجمن بین المللی دیدبان عدالت از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

مدیرعامل انجمن بین المللی دیدبان عدالت بهمراه دکتر نادری عضو شورای مشاورین علمی انجمن ضمن حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت که از تاریخ 9 – 13 اکتبر 2013 در محل دائمی نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت آلمان برگزار گردید از غرفه های مؤسسات انتشاراتی فعال در حوزه حقوق بشر، عدالت، حقوق، علوم اجتماعی و حوزه مطالعات بین المللی بازدید کردند.

در این بازدید ضمن آشنایی با ظرفیتهای موجود در زمینه تولید محتوای مشترک، توزیع و بازاریابی، تولید محصولات کمک درسی و ضمن خدمت برای دانشجویان، کارکنان دولتها، نحوه خرید حق بازنشر، ضرورت تولید ادبیات جدید در حوزه تبعیض و عدالت، امکان تشکیل یک هویت جدید با مشارکت انجمن و برخی از ناشرین فعال در حوزه های حقوقی، اجتماعی و بین المللی، رویکردهای نوین در تبلیغ، معرفی و ترویج محصولات فرهنگی، نحوه واگذاری حق ترجمه آثار و تولیدات انجمن، برگزاری کارگاههای نقد و بررسی و همچنین  معرفی کتب تولید شده بصورت مشترک و بهره گیری از ظرفیت سازمانهای غیردولتی و اتحادیه های صنفی و توزیعی جهت گسترش ضریب نفوذ کتب تولید شده در جامعه هدف و حوزه مخاطبی تعریف شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

در ادامه حسین سیروس مدیرعامل انجمن ضمن بازدید از غرفه مؤسسه انتشارات SAGE با خانم "آماندا فاکس" معاون بازرگانی مؤسسه مذکور نیز دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ضمن معرفی اهداف، ظرفیتها و برنامه های جاری انجمن در حوزه های مطالعاتی، تولیدی، آموزشی و بین المللی نحوه تعامل بیشتر و اجرای پروژه های مشترک تولیدی و همچنین فرآیند بهره گیری از شبکه توزیع و نمایندگی های SAGE در لس آنجلس، لندن، دهلی نو و سنگاپور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.