آخرین رویدادها

حضور انجمن بین المللی دیدبان عدالت در بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

بیست و چهارمین اجلاس جهانی شورای حقوق بشر از 27- 9 سپتامبر در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نمایندگان دولتها، سازمان های بین المللی و سازمانهای غیردولتی برگزار گردید.

در این نشست که در سه هفته کاری و در ده آیتم موضوعی برگزار گردید مدیرعامل و دو تن از مشاورین علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت نیز حضور داشته و ضمن مشارکت در جلسات اصلی شورا و پنلهای جانبی آن مباحث و گفتگوهای موضوعی و متعددی را با سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی و بین المللی حاضر در اجلاس در موضوع عدالت و حقوق بشر و همچنین محورهای تخصصی پنلهای جانبی و آیتم های اصلی جلسات شورای حقوق بشر داشتند.

آیتمهای اصلی این دوره اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را موضوع گزارش کارشناس مستقل و گزارشگر ویژه کودکان و مناقشات مسلحانه، گزارش کارگروه مزدوران و نقش آنها در فرآیند مناقشات مسلحانه، حقوق بشر کودکانی که والدینشان محکوم به اعدام بوده و یا اعدام شده اند، گزارشگر ویژه ترویج عدالت و حقانیت، گزارش گزارشگر ویژه کارگروه "حق توسعه"، گزارشات موضوعی کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارش کمیته تحقیق سوریه، بحث و بررسی پیرامون حقوق بومیان، ساز وکار تحصیل حقوق افراد بومی، گزارش گزارشگر مستقل سودان، گزارش کارشناس مستقل کامبوج / سومالی، گزارش کارشناس مستقل آفریقا و همچنین گزارش گزارشگر ویژه فلسطین تشکیل می داد.

در این دورهupr  چهارده کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به ترتیب کشورهای ترکمنستان، بورکینافاسو، کلمبیا، ازبکستان، توالو، آلمان، جیبوتی، کانادا، بنگلادش،‌ آذربایجان، روسیه، کامرون و کوبا از آن جمله اند.

در حاشیه جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز سازمانهای غیردولتی با برگزاری نشستهای موضوعی و کاری اولویت ها و مباحث مورد نظر خود را مطرح می نمودند که نمایندگان انجمن نیز با حضور در پنلهای جانبی ضمن برقراری ارتباط، معرفی انجمن و فعالیتها و اهداف آن به بحث و گفتگو درخصوص مباحث موضوعی پرداختند. 

مدیرعامل و مشاورین علمی انجمن در ادامه اقامت چند روزه در ژنو بازدیدی نیز از چندین دانشکده دانشگاه مرکزی ژنو بویژه دانشکده حقوق داشتند و از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و مطالعاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه قرار گرفتند.

 

    

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

حضور انجمن بین المللی دیدبان عدالت در بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

بیست و چهارمین اجلاس جهانی شورای حقوق بشر از 27- 9 سپتامبر در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نمایندگان دولتها، سازمان های بین المللی و سازمانهای غیردولتی برگزار گردید.

در این نشست که در سه هفته کاری و در ده آیتم موضوعی برگزار گردید مدیرعامل و دو تن از مشاورین علمی انجمن بین المللی دیدبان عدالت نیز حضور داشته و ضمن مشارکت در جلسات اصلی شورا و پنلهای جانبی آن مباحث و گفتگوهای موضوعی و متعددی را با سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی و بین المللی حاضر در اجلاس در موضوع عدالت و حقوق بشر و همچنین محورهای تخصصی پنلهای جانبی و آیتم های اصلی جلسات شورای حقوق بشر داشتند.

آیتمهای اصلی این دوره اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را موضوع گزارش کارشناس مستقل و گزارشگر ویژه کودکان و مناقشات مسلحانه، گزارش کارگروه مزدوران و نقش آنها در فرآیند مناقشات مسلحانه، حقوق بشر کودکانی که والدینشان محکوم به اعدام بوده و یا اعدام شده اند، گزارشگر ویژه ترویج عدالت و حقانیت، گزارش گزارشگر ویژه کارگروه "حق توسعه"، گزارشات موضوعی کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارش کمیته تحقیق سوریه، بحث و بررسی پیرامون حقوق بومیان، ساز وکار تحصیل حقوق افراد بومی، گزارش گزارشگر مستقل سودان، گزارش کارشناس مستقل کامبوج / سومالی، گزارش کارشناس مستقل آفریقا و همچنین گزارش گزارشگر ویژه فلسطین تشکیل می داد.

در این دورهupr  چهارده کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به ترتیب کشورهای ترکمنستان، بورکینافاسو، کلمبیا، ازبکستان، توالو، آلمان، جیبوتی، کانادا، بنگلادش،‌ آذربایجان، روسیه، کامرون و کوبا از آن جمله اند.

در حاشیه جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز سازمانهای غیردولتی با برگزاری نشستهای موضوعی و کاری اولویت ها و مباحث مورد نظر خود را مطرح می نمودند که نمایندگان انجمن نیز با حضور در پنلهای جانبی ضمن برقراری ارتباط، معرفی انجمن و فعالیتها و اهداف آن به بحث و گفتگو درخصوص مباحث موضوعی پرداختند. 

مدیرعامل و مشاورین علمی انجمن در ادامه اقامت چند روزه در ژنو بازدیدی نیز از چندین دانشکده دانشگاه مرکزی ژنو بویژه دانشکده حقوق داشتند و از نزدیک در جریان فرآیندهای آموزشی و مطالعاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه قرار گرفتند.