آخرین رویدادها

پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی»

کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و با همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی، پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی» برگزار می نماید.

کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و با همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی، پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی» برگزار می نماید.
محورهای آموزشی مدرسه عبارتند از: کودکان فراموش شده: مفهوم، اسناد و نهاد ها- اصول بنیادین حمایت از کودکان در اسلام و حقوق بین الملل- خشونت علیه کودکان در خانه، مراکز آموزشی و محیط کار- حمایت از کودکان در برابر آزار و خشونت در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی- راهکار های جلوگیری و مقابله با خشونت علیه کودکان و ...
لازم به ذکر است که مدرسه تخصصی روز دوشنبه ۱۸ شهریور آغاز می شود و روز پنج شنبه ۲۱ شهریور خاتمه می یابد. این مدرسه در دانشگاه مفید قم برگزار می گردد و در هفت نشست علمی با روش آموزشی کلینیکی برگزار خواهد شد که به هفت موضوع برگزیده از حقوق کودک می پردازد. در هر روز دو نشست (صبح و بعد از ظهر) هر یک به مدت ۴ ساعت برگزار می شود و نیز در این دوره با همکاری یونیسف امکان دعوت و حضور دانشجویان افغان و تاجیک فراهم است.
برای اطلاع از شرایط کامل این دوره به پایگاه اینترنتی http://www.iau-ea.ac.ir مراجعه نمایید.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی»

کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و با همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی، پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی» برگزار می نماید.

کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و با همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی، پنجمین مدرسه تخصصی حقوق را با عنوان «حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی» برگزار می نماید.
محورهای آموزشی مدرسه عبارتند از: کودکان فراموش شده: مفهوم، اسناد و نهاد ها- اصول بنیادین حمایت از کودکان در اسلام و حقوق بین الملل- خشونت علیه کودکان در خانه، مراکز آموزشی و محیط کار- حمایت از کودکان در برابر آزار و خشونت در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی- راهکار های جلوگیری و مقابله با خشونت علیه کودکان و ...
لازم به ذکر است که مدرسه تخصصی روز دوشنبه ۱۸ شهریور آغاز می شود و روز پنج شنبه ۲۱ شهریور خاتمه می یابد. این مدرسه در دانشگاه مفید قم برگزار می گردد و در هفت نشست علمی با روش آموزشی کلینیکی برگزار خواهد شد که به هفت موضوع برگزیده از حقوق کودک می پردازد. در هر روز دو نشست (صبح و بعد از ظهر) هر یک به مدت ۴ ساعت برگزار می شود و نیز در این دوره با همکاری یونیسف امکان دعوت و حضور دانشجویان افغان و تاجیک فراهم است.
برای اطلاع از شرایط کامل این دوره به پایگاه اینترنتی http://www.iau-ea.ac.ir مراجعه نمایید.