آخرین رویدادها

انتقاد نماینده سازمان ملل از سران منافقین

نماینده ویژه سازمان ملل در عراق با انتشار گزارشی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل، از موارد متعدد نقض حقوق بشر در كمپ «لیبرتی» خبر داد.

به گزارش رویترز، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق كه در اواخر دوران كاری‌اش قرار دارد، روز سه‌شنبه به شدت از موارد متعدد نقض حقوق بشر در كمپ محل استقرار اعضای گروهك منافقین انتقاد كرد.
«مارتین كوبلر» خطاب به شورای امنیت سازمان از موارد متعدد شكایات علیه سران گروهك منافقین خبر داد و گفت: یكی از موضوعات نگران‌كننده، موارد نقض حقوق بشر در كمپ «حریه» («لیبرتی») از سوی سران كمپ است. صدها گزارش نظارت روزانه نشان می‌دهد كه زندگی و فعالیت‌های اعضای این گروه به شدت تحت كنترل است.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از ساكنان این كمپ به ناظران سازمان ملل گزارش داده‌اند كه مجاز به ترك كمپ نیستند، نمی‌توانند در روند جابجایی و اسكانی كه توسط كمیسیونر ارشد آوارگان سازمان ملل انجام می‌گیرد، شركت كنند، امكان تماس با اعضای خانواده‌شان خارج از عراق و یا حتی تماس با اعضای خانواده در داخل كمپ را ندارند.
برخی دیگر از ساكنین این كمپ هم گزارش داده‌اند كه سران گروهك به آن‌ها اجازه دسترسی به درمان پزشكی را نمی‌دهند. آن‌ها همچنین اعلام كرده‌اند كه سران گروهك در برابر هر انتقاد یا مخالفت، اعضای گروه را مورد توهین زبانی یا دیگر انواع آزار و اذیت قرار می‌دهند.
گروهك منافقین به این گزارش واكنش نشان داده و آن را «بی‌پایه» خوانده است. سخنگوی این گروهك همچنین كوبلر را به «دروغگویی» متهم كرده است.
اعضای گروهك منافقین در حال حاضر در كمپ موسوم به «حریه» در عراق به سر می‌برند. دولت عراق بارها خروج این گروهك را خواستار شده، با این حال عدم پذیرش اعضای این گروهك از سوی كشورهای مختلف روند انتقال آن‌ها به كشورهای دیگر را كند كرده است.
ماه گذشته 71 نفر از اعضای این گروهك به آلبانی منتقل شدند. قرار است حدود 150 نفر دیگر آن‌ها نیز به این كشور منتقل شوند. آلمان نیز با پذیرش 100 نفر از اعضای گروهك منافقین موافقت كرده است

منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه.

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

انتقاد نماینده سازمان ملل از سران منافقین

نماینده ویژه سازمان ملل در عراق با انتشار گزارشی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل، از موارد متعدد نقض حقوق بشر در كمپ «لیبرتی» خبر داد.

به گزارش رویترز، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق كه در اواخر دوران كاری‌اش قرار دارد، روز سه‌شنبه به شدت از موارد متعدد نقض حقوق بشر در كمپ محل استقرار اعضای گروهك منافقین انتقاد كرد.
«مارتین كوبلر» خطاب به شورای امنیت سازمان از موارد متعدد شكایات علیه سران گروهك منافقین خبر داد و گفت: یكی از موضوعات نگران‌كننده، موارد نقض حقوق بشر در كمپ «حریه» («لیبرتی») از سوی سران كمپ است. صدها گزارش نظارت روزانه نشان می‌دهد كه زندگی و فعالیت‌های اعضای این گروه به شدت تحت كنترل است.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از ساكنان این كمپ به ناظران سازمان ملل گزارش داده‌اند كه مجاز به ترك كمپ نیستند، نمی‌توانند در روند جابجایی و اسكانی كه توسط كمیسیونر ارشد آوارگان سازمان ملل انجام می‌گیرد، شركت كنند، امكان تماس با اعضای خانواده‌شان خارج از عراق و یا حتی تماس با اعضای خانواده در داخل كمپ را ندارند.
برخی دیگر از ساكنین این كمپ هم گزارش داده‌اند كه سران گروهك به آن‌ها اجازه دسترسی به درمان پزشكی را نمی‌دهند. آن‌ها همچنین اعلام كرده‌اند كه سران گروهك در برابر هر انتقاد یا مخالفت، اعضای گروه را مورد توهین زبانی یا دیگر انواع آزار و اذیت قرار می‌دهند.
گروهك منافقین به این گزارش واكنش نشان داده و آن را «بی‌پایه» خوانده است. سخنگوی این گروهك همچنین كوبلر را به «دروغگویی» متهم كرده است.
اعضای گروهك منافقین در حال حاضر در كمپ موسوم به «حریه» در عراق به سر می‌برند. دولت عراق بارها خروج این گروهك را خواستار شده، با این حال عدم پذیرش اعضای این گروهك از سوی كشورهای مختلف روند انتقال آن‌ها به كشورهای دیگر را كند كرده است.
ماه گذشته 71 نفر از اعضای این گروهك به آلبانی منتقل شدند. قرار است حدود 150 نفر دیگر آن‌ها نیز به این كشور منتقل شوند. آلمان نیز با پذیرش 100 نفر از اعضای گروهك منافقین موافقت كرده است

منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه.