آخرین رویدادها

درخواست دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا؛«اقدام فوری برای آزادی مخالفان بحرینی»

سازمان دیده بان حقوق بشر از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی مخالفان بحرینی فوری وارد عمل شود.

سازمان دیده بان حقوق بشر از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی مخالفان بحرینی فوری وارد عمل شود.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، سازمان دیده بان حقوق بشر از كاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا به مناسب برگزاری نشست مشترك امروز وزیران خارجه شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در شهر منامه پایتخت بحرین برای آزادی فوری معارضان بحرینی وارد عمل شود.

این سازمان در بیانیه خود آورده است: لازم است كه اشتون از بحرین بخواهد تا فوری 13 شخصیت مخالف برجسته و سایر بازداشت شدگان را آزاد كند زیرا آنها تنها از حق قانونی خود به طور مسالمت آمیز در آزادی بیان و تجمعات استفاده كرده‌اند.

لوت لیشت مدیر منطقه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: اگر موضوع حقوق بشر در صدر روابط خارجی اتحادیه اروپا باشد؛ بنابراین مسئول سیاست خارجی و كشورهای عضو حاضر در نشست مشترك اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس باید با قاطعیت برای آزادی فعالان بحرین وارد عمل شوند.

نشست مشترك وزیران خارجه شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا برای بررسی روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع سوریه، روند صلح، روابط با ایران و پرونده هسته ای این كشور و موضوع یمن امروز در شهر منامه آغاز بكار می‌كند.

منبع: سازمان دفاع از قربانیان خشونت

فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها

درخواست دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا؛«اقدام فوری برای آزادی مخالفان بحرینی»

سازمان دیده بان حقوق بشر از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی مخالفان بحرینی فوری وارد عمل شود.

سازمان دیده بان حقوق بشر از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی مخالفان بحرینی فوری وارد عمل شود.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، سازمان دیده بان حقوق بشر از كاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست تا به مناسب برگزاری نشست مشترك امروز وزیران خارجه شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در شهر منامه پایتخت بحرین برای آزادی فوری معارضان بحرینی وارد عمل شود.

این سازمان در بیانیه خود آورده است: لازم است كه اشتون از بحرین بخواهد تا فوری 13 شخصیت مخالف برجسته و سایر بازداشت شدگان را آزاد كند زیرا آنها تنها از حق قانونی خود به طور مسالمت آمیز در آزادی بیان و تجمعات استفاده كرده‌اند.

لوت لیشت مدیر منطقه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: اگر موضوع حقوق بشر در صدر روابط خارجی اتحادیه اروپا باشد؛ بنابراین مسئول سیاست خارجی و كشورهای عضو حاضر در نشست مشترك اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس باید با قاطعیت برای آزادی فعالان بحرین وارد عمل شوند.

نشست مشترك وزیران خارجه شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا برای بررسی روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع سوریه، روند صلح، روابط با ایران و پرونده هسته ای این كشور و موضوع یمن امروز در شهر منامه آغاز بكار می‌كند.

منبع: سازمان دفاع از قربانیان خشونت